startsida
svensk/schwedisch tysk/svensk

Andra översättningsområden...

Det krävs inte en film, ett manus eller en teaterpjäs! Hittills hör även följandet till mitt repertoar som översättare:

 

  • Provöversättningar, exposéer, synopser för teater & förlag
  • Pädagogiska CD-ROMspel för barn
  • Facköversättningar
  • Utställningstexter
  • Pressmeddelanden, recensioner, tidningsartiklar
  • Tal & korrespondans

 

Jag ägnar mig också gärna åt nya ämnen och utvidgar min arbetsmark
på nya fält.

Översättning - svensk-tysk