startsida
svensk/schwedisch tysk/svensk

Du behöver en tolk?

Du har ett affärsmöte med tyska gäster i Köln, Bonn eller Düsseldorf?

Det finns mässevenemang, arbetsmöten, evenemang eller festivaler
och du behöver någon som tolka för dig.
Eller du vill erbjuder ditt besök en stadsguidning genom Köln eller till
exempel ett museibesök för dina gäster?

 

Hittillsvarande uppdrag på området

  • TV-intervjuer
  • Tolkservice vid handräckningar mellan Sverige & Tyskland
  • Flerspråkiga guidningar i museer
  • Tolkservice vid Sightseeingturer i Stockholm, Sigtuna & Köln

Tolkservice - svensk-tysk

Twitter