startsida
svensk/schwedisch tysk/svensk

Ute på svenska banor

Jag erbjuder en projekt tillskärad service vid översättningar från svenska
till tyska. Min språkundervisning och mina konversationsrunder riktar sig efter deltagarnas speciella önskemål. Vid behov kan du också boka mig som tolk.

 

Aktuellt

Det finns inget nytt att berätta om just nu!

Wort-Couture - svensk-tysk