startsida
svensk/schwedisch tysk/svensk

De obligatoriska upplyssningar

Ansvarig för denna webbsidans konstruktion samt sidans tillhandahållande uppgifter är:

 

Petra Lyon, M.A. phil.
Ust-IdNr.: DE254143820
E-post:
info[at]wortcouture[dot]com
Subbelrather Str. 519 Hemtelefon: +49 (0)221 530 52 51
D 50827 Köln

Mobil: +49 (0)151 40 12 86 88

 

All information granskas noggrann och aktualiseras regelbunden genom Petra Lyon.
Detta innebär dock ingen garanti för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten av de
till förfogande ställda uppgifter och mjukvaror. Det gäller även för de andra via länkar åtkomliga
webbsidorna och deras innehåll. För detta tar Petra Lyon inget ansvar.
För reproduceringen av informationer och data, bilder, texter och textbitar krävs det
Petra Lyons tillstånd i förväg.

 

Grafisk formgivning såsom använt foto- och bildmaterial: Petra Lyon

Wort-Couture - Redaktionsruta