startsida
svensk/schwedisch deutsch/tysk

Min yrkesutveckling i grova drag

Fundamentet för mitt intresse i det svenska språket och den svenska kulturverksamheten uppstod under mina skandinavistiska studier i Münster
och mitt studieår i Stockholm, där jag läste teatervetenskap.
Under alla dessa är samlade jag också praktiska erfarenheter på olika teatrar.

 

Från 1997 till 2007 fick jag tillfället att vara guide i Gunnar Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen och jag katalogiserade det där befintliga Ingrid-Ekelöf-arkivet (Gunnar Ekelöfs hemarkiv) såsom böckerna som Gunnar Ekelöf hade velat bevara. Avsikten var att göra det värdefulla materialet tillgängligt för offentligheten.

 

Sedan 1998 jobbar jag som frilans-översättare för film, tv och teater. 2005 fick jag mitt första uppdrag som tolk och absolverade en vidareutbildning till expert på Public Relations. Sedan 2011 jobbar jag som docent vid Folkhögskolan i Köln.
Konversationskurser erbjuder jag sedan 2012.

Wort-Couture - Personligt