startsida
svensk/schwedisch deutsch/tysk

Min yrkesutveckling i grova drag

Fundamentet för mitt intresse i det svenska språket och den svenska kulturverksamheten uppstod under mina skandinavistiska studier i Münster
och mitt studieår i Stockholm, där jag läste teatervetenskap.
Under alla dessa är samlade jag också praktiska erfarenheter på olika teatrar.

Från 1997 till 2007 fick jag tillfället att vara guide i Gunnar Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen och jag katalogiserade det där befintliga Ingrid-Ekelöf-arkivet (Gunnar Ekelöfs hemarkiv)
såsom böckerna som Gunnar Ekelöf hade velat bevara. Avsikten var att göra
det värdefulla materialet tillgängligt för offentligheten.

Sedan 1998 jobbar jag som frilans-översättare. 2005 fick jag mitt första uppdrag
som tolk och absolverade en vidareutbildning till expert på Public Relations.
Sedan 2011 jobbar jag som docent vid Folkhögskolan i Köln.
Konversationskurser erbjuder jag sedan 2012.

Wort-Couture - Personligt

Twitter